LEEN VAN TICHELEN

©Leen Van Tichelen

An installation of anonymous flowers
2015 - 280 x 280 cm - paper, tape, yarn

exhibition
gentmatinee2 - Ghent - 2015


In situ installation of anonymous flowers two 2015-2016 - private collection

In situ installation of anonymous flowers one 2015-2016 - private collection

(E) The work ‘an installation of flowers’ by Leen Van Tichelen unfolds itself on a wall as a repetition of cut out organic forms. Together, these forms constitute a curved sculpture on the wall. The shape follows on the series ‘the anonymous’. The starting point of the latter were newspaper images of horror. This horror was transformed into flowers, into an abstract beauty. The elaborated forms touch diaphanous threads shaping a mathematical pattern on the wall. The cut-outs are connected with tape. Elaborating paper though cutting and reconnecting is a constant theme in the oeuvre of Leen Van Tichelen. The silvered paper (aluminium) catches and reflects light. The anonymous flowers offer their light to the universum.

(N) Het werk ‘an installation of anonymous flowers’ van Leen Van Tichelen ontvouwt zich aan een muur. Een repetitie van geknipte, organische vormen. Samen tekenen ze een gebogen sculptuur af op de muur. De vorm is een vervolg op de reeks ‘de anoniemen’. Hierbij was het uitgangspunt beelden van gruwel uit de krant. Die gruwel wordt omgezet in bloemen, in een abstracte schoonheid. De uitgepuurde vormen raken ragfijne stralen van draad die een mathematisch patroon aftekenen op de muur. De cut-outs worden met elkaar verbonden door tape. Papier bewerken, versnijden en terug samenbrengen is een constante in het werk van Leen van Tichelen. Het verzilverde papier (aluminium) vangt en weerkaatst het licht. De anonieme bloemen schenken hun licht aan de ruimte.

Petja Gekiere, 2015